Skolestart 2017/18

Oppstart for grunnskolen, kulturskolen og voksenopplæringen i Bamble - høsten 2017

Herre skole mandag 21. august  Kl.   09:45 - 13:00     ( 1. trinn)
     Kl.   08:40 - 13:20  (2. og 3. trinn)
     Kl.   08:40 - 14:30  (4. - 10. trinn)
Rugtvedt skole mandag 21. august  Kl.   09:30 - 13:45      (1. trinn)
     Kl.   08:15 - 13:45    (2.-10. trinn)
Rønholt skole  mandag 21. august  Kl.   10:00 - 13:30    (1. – 10. trinn)
Stathelle barneskole mandag 21. august  Kl.   09:00 - 12:00       (1.trinn)
     Kl.   08:30 - 12:45    (2. - 3. og 4. trinn)
     Kl.   08:30 - 14:00    (5. - 6. og 7. trinn)
Langesund barneskole mandag 21. august  Kl.   09:30 - 13:30    (1. trinn)
     Kl.   08:40 - 13:30    (2. - 4. trinn)
     Kl.   08:40 - 14:00    (5. - 7. trinn)
Langesund ungdomsskole mandag 21. august  Kl.   08:20 - 14:10
Grasmyr ungdomsskole mandag 21. august  Kl.   08:30 - 14:00


Kulturskolen:

Undervisningen starter 28.08. Alle elever vil få brev/e-post om undervisningsdag, tid og sted.

VIVA, Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og Aktivisering:

Introdeltakere starter mandag 31.07 kl. 8.30 (eventuelt annet tidspunkt etter avtale med arbeidsgiver på språkpraksisplass).

Andre deltakere på voksenopplæringen starter fredag 18.08, kl. 8.30.

Sist oppdatert: 09. juni 2017