Skolestart 2017/18

Oppstart for grunnskolen, kulturskolen og voksenopplæringen i Bamble - høsten 2017

SKOLESTART 2018/19

Oppstart for grunnskolen

Langesund ungdomsskole          mandag 20. august         kl 08.20 – 14.10          alle trinn

Grasmyr ungdomsskole               mandag 20. august         kl 08.30 – 14.00         alle trinn

Rugtvedt skole                                mandag 20. august         kl 08.15 - 13.45         2. - 10. trinn

                                                                                                      kl 09.30 - 13.45         1. trinn

Langesund barneskole                 mandag 20. august         kl 09.30 – 13.30          1. trinn

                                                                                                   kl 08.40 -  13.30            2. - 3.trinn

                                                                                                   kl 08.40 – 14.00            4. - 7.trinn

Stathelle barneskole                     mandag 20. august         kl 09.00 – 12.00          1. trinn

                                                                                                    Kl 08.30 – 12.45            2. - 4. trinn

                                                                                                    Kl 08.30 – 14.00            5. - 7. trinn

Rønholt skole                                   mandag 20. august      kl 10.00 – 13.30             1. - 10. trinn

                                                               (mrk skoleskyssen blir forskjøvet med 2 timer)

Herre skole                                       mandag 20. august         kl 09.30 – 13.10           1. trinn

                                                                                                           kl 08.30 – 13.10       2. – 3. trinn

                                                                                                           kl 08.30 – 13.40       4. – 5. trinn

                                                                                                           kl 08.30 – 14.20        6. – 7. trinn

                                                                                                           kl 08.30 – 14.50        8. – 10. trinn

Kulturskolen starter opp mandag 27. august. Elevene får epost med informasjon om eksakt dag og tid for undervisning i august.

VIVA, Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og Aktivisering

Bamble voksenopplæring tilbyr følgende kurs for skoleåret 2018/19:

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap på dagtid.

- Grunnskole for voksne på dagtid.

Norskkurs                                          mandag 20. august        kl 08.30

Grunnskole                                       mandag 20. august        kl 08.00

Du kan lese mer om dette på nettsiden til Bamble Kommune www.bamble.kommune.no eller ta kontakt med fagleder i voksenopplæringen, tlf. 48165095

Sist oppdatert: 16. juli 2018