Grasmyr naturbarnehage

Tønderveien 11, 3960 Stathelle

Nyheter

Introduksjonsfilm - Ledig stilling - Barnehagelærer

Se ny dronefilm av barnehagen

Om barnehagen

Grasmyr naturbarnehage har 5 barnegrupper med åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 16.45. Barnehagen ligger sentralt på utenfor gjerdet. Vårt fantastiske uteområde innbyr til allsidig aktivitet og lek til alle årstider. Barnehagen har et moderne bygg delt inn i stor og liten base. Hver enkelt base er igjen delt inn i mindre grupGrasmyr med skogen både innenfor og per. På den måten sikrer vi at hvert enkelt barn opplever nærhet og trygghet til de voksne. Barnehagen har også en utegruppe med en egen hytte inne i skogen. Her får barna oppleve naturen og dens liv på nært hold.

Barnehagens prosjekter og hverdagsliv - BLOGG

Priser barnehage fra 1.1.2019

Visjon

Åpner dører mot verden og framtida - Mangfold og muligheter
Barnehagen vår er stor og representerer en variasjon i miljø og mennesker – små og store. Vi verdsetter mangfoldet gjennom å ta i bruk et variert nærmiljø og tilby ulike aktiviteter.  Vi ser muligheter framfor begrensninger. Her skal små og store få muligheten til å «blomstre» ut fra egne forutsetninger.

Profil og satsningsområder

Barnehagens egenart: “Opplevelser i naturen gir næring til lek og læring”. I Grasmyr naturbarnehage møter barn en hverdag med fokus på gode opplevelser, lek og læring ute i naturen.  Naturen innbyr til aktivitet, utfordringer, opplevelser og spenning. Forskning viser at barn som er mye ute i naturen, får økt velvære og bedre selvfølelse, noe som medfører økt læringsevne. Samtidig innbyr naturen til en fantasifull lek og samarbeid som er positivt for utvikling av barns sosiale kompetanse. I barnehagen vil barna møte nysgjerrige og medforskende voksne som er tilstede sammen med barna.

Strategidokument skoler og kommunale barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Liv og røre i Bamblebarnehagen

Barnehagene i Bamble har over mange år hatt et ekstra fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Dette har blitt satt i system, og barnehagene høster lovord fra blant annet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Skolene i Bamble jobber også systematisk med dette arbeidet gjennom et samarbeidsprosjekt med Telemarks fylkeskommune - Liv og røre. For å gjøre det enkelt og synliggjøre en rød tråd på dette viktige området, kaller vi det også Liv og røre i barnehagene våre.

Fysisk aktivitet

Friskusene i farta - Fiffen gjør barnehagebarna sprekere. Fysisk aktivitet er et satsingsområde i bamblebarnehagene, og Fiffen hjelper oss å få satt dette inn i et system. Fiffen er ei gruppe som består av aktivitetskontakter fra de private og kommunale barnehagene i Bamble. Gruppa blir ledet av en fysiterapeut. Som aktivitetskontakt får de kurs i å tilrettelegge aktiviteter for barna og de fungerer som en støtte for styrer, en motivator for medarbeidere og en pådriver for fysisk aktivitet i barnehagene.

Fiffen møtes 4-6 ganger i året. Da deler de erfaringer, og blir kurset for å bli bedre rustet til å sette fysisk aktivitet på dagsorden i egen barnehage. Hver barnehage har en plan for fysisk aktivitet. Noen har fysisk aktivitet som en naturlig del av sin profil, mens andre for eksempel har lagt fysisk aktivitet i utetida.

I fjor startet gruppen opp med «Aktivitetskortet». Dette er et skjema med mange ulike aktiviteter som kan gjøres i barnehagen. Hver avdeling får et eget kort, hvor de krysser av når aktiviteten er gjort. Her blir det en konkurranse mellom barnehagene på hvem som leverer kortet med flest avkryssede aktiviteter vinner, og dermed har vært i mest fysisk aktivitet.

Les mer om fysisk aktivitet i Bamblebarnehagene på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Mat og måltider

Grasmyr naturbarnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren hver dag. Varm mat får barna hver onsdag og frukt får de hver dag. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Grasmyr naturbarnehage er en «fiskesprell» barnehage hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Årsplan

Årsplan 2018 - 2019

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 14. august 2019