Grasmyr ungdomsskole

Fronter   

Ukeplaner

Disse lenkene oppdateres annenhver mandag:

8.trinn                       9.trinn                       10.trinn

 

Informasjon til elever og foreldre ved skolestart

 

Informasjon  om skolen

Grasmyr ungdomsskole ligger høyt og fritt i tilknytning til idrettshall og naturområder på Grasmyr mellom Stathelle og Langesund i Bamble kommune. Det er pr 01.09.16, 220 elever ved skolen.

Telefon: 35 96 57 00

Besøksadresse:
Tønderveien 9, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80 , 3993 Langesund

 

Administrasjon

Virksomhetsleder/rektor: Kenneth Broch Johnsen - Mobilnr.: 95757042

KennethBroch.Johnsen@bamble.kommune.no

Fagleder/inspektør: Nadia Marie Steinbrenner

NadiaMarie.Steinbrenner@bamble.kommune.no

Merkantil: Gunn Inger Ødegaarden

GunnInger.Odegaarden@bamble.kommune.no

 

8.trinn

Teamkoordinator: Christen Hvalvik

Christen.Hvalvik@bamble.kommune.no

 

9.trinn

Teamkoordinator: Camilla Kristine Tangen

CamillaKristine.Tangen@bamble.kommune.no

 

10.trinn

Teamkoordinator: Vibeke Gyllensten

Vibeke.Gyllensten@bamble.kommune.no

 

 

 

 

Visjon og verdier

Verdigrunnlaget vårt danner utgangspunktet for hvordan vi arbeider:

  • Hver elev er unik og ønsker å lære
  • Læring er mestring og utvikling for livet
  • Foreldrene er støttespillere i elevenes læring
  • Skolen er en profesjonell veiviser til livslang læring

 

Satsingsområder

Ved å la verdigrunnlaget ligge til grunn for det vi gjør, og fokusere på det vi vet har mest betydning for elevenes læring - tilpasset opplæring, klasseledelse og gode relasjoner - skal Grasmyr ungdomsskole jobbe for å gjøre alle elever gode, og at alle skal nå sitt potensiale til fulle.

Ordensreglement

Handlingsplan mot mobbing

 

Skolerute / fri fra undervisning

Permisjonsreglement     Skolerute 2017-2018     Søk om fri

 

Bildegalleri

                                       

Utviklingsarbeid 2016-2017

RespektsirkelRespekt for regning
Respektprogrammet, som blant annet inneholdt temaet klasseledelse, ble avsluttet som program 15. mars 2016 og blir nå videreført av den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Vi har valgt satsingsområdene; regning i alle fag og klasseledelse, og alle våre skoler vil delta.

I Bamble har vi valgt å kalle satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi videreføring av Respektprogrammet gjennom å bruke vår nye kunnskap inn i satsingen på regning i alle fag. Alle skolene har jobbet med forankring og planlegging våren 2016, og det er oppstart på alle skoler fra høsten 2016.

Hva innebærer denne satsingen for oss?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid. Bamble kommune deltar i pulje 4, og satsingen vår går over tre semestre. Det er høgskolen i Sørøst-Norge som leverer det faglige innholdet. 

Målet med satsingen er å gjøre skolene våre enda bedre som læringsarena gjennom god klasseledelse og heve elevenes kompetanse innenfor regning. Forhåpentligvis er dette et bidrag til å få elevene til å stå enda bedre rustet med tanke på å gjennomføre videregående opplæring når de kommer så langt.

Her kan du lese mer om vårt nye, spennende utviklingsarbeid.

Utvalg

  • Elevrådet
  • FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)
  • SU (Samarbeidsutvalget)
  • SMU (Skolemiljøutvalget)

Møtereferat FAU

9. januar 2017

13.mars 2017

15.mai 2017

Møtereferat SU

6.mars 2017

Møtereferat SMU

6.mars 2017

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole 

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Paletten

Sist oppdatert: 15. august 2017