Langesund ungdomsskole

Nyheter          

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Langesund ungdomsskole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Langesund ungdomsskole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

Informasjon om skolen

Langesund ungdomsskole er sentralisert midt i Langesund og jobber for at hver elev skal oppnå sitt aller beste. Skolen består av lærere og ansatte med høy faglig kompetanse med et godt og trygt læringsmiljø. Skolen ligger nær verna naturområder med særegen geologi i et maritimt miljø.

Kontaktinformasjon

Kontoret: tlf 35965730

Rektor: Maja Eriksen tlf 35965733 / 481 65 099

Inspektør: Hilde Petrikke Østli tlf 35965734 / 908 97 643

 

 

Visjon og verdier

Skolens visjon: «ÅPNER DØRER FOR VERDEN OG FRAMTIDA»

Skolens verdier: TRYGGHET – RESPEKT – ENGASJEMENT

 

Satsingsområder

Langesund ungdomsskole har felles satsingsområder med de andre skolene i Bamble:

 • Vurdering for læring: Lærerne deltar i arbeid for en bedre tilbakemeldingskultur.
 • Sosial kompetanse: Skolen bruker læringspartner og samarbeidslæring (CL) for at elevene skal øke sin sosiale kompetanse.
 • Fysisk aktivitet og helse:  Uteskoledager, valgfag: Natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse, mat og helsefaget .

 Spesielt for Langesund ungdomsskole er:

 •  en super kantine med varmrett mandag og tirsdag
 •  aktivitetsdager ute høst, vinter og vår.
 • internasjonal uke uke den siste uka før jul.
 •  aktivitetsuke den siste skoleuka
 •  miljøtjeneste for elever

Skolerute / Fri fra skolen

SKOLERUTE 2019-2020

Langesund ungdomsskole

Måned

 

Datoer

Skoledager

August

Planleggingsdager onsdag 14. og torsdag 15.august planleggingsdager.

Skolestart mandag 19. august

 

10

September

Mandag 2.september planleggingsdag (Langesund u og Grasmyr).

Line Tyrdal – fagfornyelsen.

 

20

Oktober

Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober)

 

18

November

 

 

21

Desember

Siste skoledag før jul fredag 20. desember

 

15

Januar

Første skoledag etter nyttår torsdag 2. januar

21.januar ½ planleggingsdag.

 

22

Februar

Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar)

 

15

Mars

Tirsdag 17.mars 1/2 planleggingsdag fra kl.12.00. Skoledagen går som vanlig for elevene.

 

22

April

Påskeferie f.o.m. mandag 6. april t.o.m. madag 13. april

30.april planleggingsdag tema: Fagfornyelse.

 

16

Mai

Offentlig fridag fredag 1. mai

Kr. Himmelfartsdag torsdag 21. mai

Fri fredag 22.mai

 

18

Juni

2. pinsedag mandag 1. juni

Siste skoledag fredag 19. juni

 

14

Sum

 

 

190

 

Skolen legger inn 2 halve planleggingsdager til i skoleåret 2019-2020. Disse tas på tirsdager fra kl.12.00-16.00., elevene har skoletid fra kl.08.20-11.30 som normalt disse dagene.

   Søk om fri 

 

Havhesten

Havhesten er en egen avdeling tilknytta Langesund ungdomsskole. Dette er en praktisk retta skole for elever i Bamble kommune som ikke har utbytte av et vanlig undervisningstilbud

Utvalg

 • Elevrådet
 • FAU
 • SU

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 27. februar 2020