Langesund ungdomsskole

Nyheter          Fronter

Informasjon om skolen

Langesund ungdomsskole er sentralisert midt i Langesund og jobber for at hver elev skal oppnå sitt aller beste. Skolen består av lærere og ansatte med høy faglig kompetanse med et godt og trygt læringsmiljø. Skolen ligger nært verna naturområder med særegen geologi i et maritimt miljø. Skolen deltar i det nasjonale prosjektet «Den naturlige skolesekken».

 

Visjon og verdier

Skolens visjon: «ÅPNER DØRER FOR VERDEN OG FRAMTIDA»

Skolens verdier: TRYGGHET – RESPEKT – ENGASJEMENT

Ordensreglement

Virksomhetsplan for LUS 2017-2018

Satsingsområder

Langesund ungdomsskole har felles satsingsområder med de andre skolene i Bamble:

  • Respekt for regning: BK er med på udirs satsning "ungdomstrinn i utvikling" og har fokus på regning i alle fag.
  • Vurdering for læring: arbeid for en bedre tilbakemeldingskultur.
  • Sosial kompetanse: Respektprogrammet videreføres med fokus på god klasseledelse og et godt skole-hjemsamarbeid.
  • Fysisk aktivitet og helse: Uteskoledager, valgfag: Natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse, mat og helsefaget .

 Spesielt for Langesund ungdomsskole er:

  •  en super kantine med varmrett hver dag (unntatt onsdag som er kort dag)
  •  aktivitetsdager ute høst, vinter og vår.
  • internasjonal uke uke den siste uka før jul.
  •  aktivitetsuke den siste skoleuka
  •  miljøtjeneste for elever

Skolerute / Fri fra skolen

Permisjonsreglement      Skolerute 2017 - 2018     Søk om fri 

Bildegalleri

Utviklingsarbeid 2016-2017

RespektsirkelRespekt for regning
Respektprogrammet, som blant annet inneholdt temaet klasseledelse, ble avsluttet som program 15. mars 2016 og blir nå videreført av den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Vi har valgt satsingsområdene; regning i alle fag og klasseledelse, og alle våre skoler vil delta.

I Bamble har vi valgt å kalle satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi videreføring av Respektprogrammet gjennom å bruke vår nye kunnskap inn i satsingen på regning i alle fag. Alle skolene har jobbet med forankring og planlegging våren 2016, og det er oppstart på alle skoler fra høsten 2016.

Hva innebærer denne satsingen for oss?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid. Bamble kommune deltar i pulje 4, og satsingen vår går over tre semestre. Det er høgskolen i Sørøst-Norge som leverer det faglige innholdet. 

Målet med satsingen er å gjøre skolene våre enda bedre som læringsarena gjennom god klasseledelse og heve elevenes kompetanse innenfor regning. Forhåpentligvis er dette et bidrag til å få elevene til å stå enda bedre rustet med tanke på å gjennomføre videregående opplæring når de kommer så langt.

Her kan du lese mer om vårt nye, spennende utviklingsarbeid.

Havhesten

Havhesten er en egen avdeling tilknytta Langesund ungdomsskole. Dette er en praktisk retta skole for elever i Bamble kommune som ikke har utbytte av et vanlig undervisningstilbud

Utvalg

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 15. mai 2018
Langesund ungdomsskole

Besøksadresse:

H.P.Jacobsens gt. 10
3970 Langesund

Telefon: 35 96 57 30

Kontaktperson: Gro Grenager

Tittel: Rektor

Telefon: 35 96 57 33