Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Selvbetjening

Nå er du inne på vår selvbetjeningsside. I margen til venstre kan du på egen hånd finne fram til elektroniske skjemaer, sakslister, postlister, kommuens viktigste planer og brosjyrer med mer.

Et av våre viktigste satsingsområder framover er elektroniske søknadsskjemaer. Foreløpig har vi åtte stykker, men flere kommer etter hvert. Det vil ta noe tid for å få dette på plass fordi opplysningene som sendes inn skal integreres med de ulike fagsystemene i kommunen. Dette for å sette sikkerheten i høysetet.

Alle våre søknadsskejmaer finner du under 'Alle skjema' i menyen. Dersom skjemaene ikke er elektroniske, er de lagret i PDF-formater. PDF-format er et format som alle kan åpne og skrive ut. 

 

 

Skriv ut