Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Informasjon om selvbetjening

Informasjon om selvbetjening

Om portalen:
Bamble kommune har en selvbetjeningsløsning som er utviklet for å gi innbyggere og næringsliv økt grad av selvbetjening og innsyn i kommunal forvaltning. Portalen inneholder blant annet elektroniske skjema, og flere av disse vil bli tilgjengelig på minside.no. Det vil komme flere elektroniske skjemaer etter hvert, men det vil ta noe tid da de skal knyttes opp mot fagsystemer. Fagsystemene behandler skjemaene direkte.

Søkere som sender inn skjema gjennom portalen får tildelt et referansenummer. Dette nummeret er en kvittering på at søknaden er sendt inn. Påloggede søkere vil  alltid kunne finne igjen sine innsendte søknader i sitt arkiv.

Krav til bruk:
Det er mulig å ta i bruk portalen uten å registrere seg som bruker/logge seg på. Det anbefales imidlertid at søkere registrerer seg som brukere av portalen, da dette gir en del fordeler og merverdi for søkerne. For å registrere deg som bruker i portalen må du angi ditt fnr (11 siffer), samt din epostadresse. Det blir da sendt en registreringskode til denne epostadressen, som man bruker for å ferdigstille registreringen. Det er også mulig å komme inn på vår portal gjennom pålogging gjennom minside.no. I så fall må søker oppgi sitt fnr (11 siffer) og en PIN-kode fra for eksempel skattekortet.
 
Tjenester i portalen:

 1. Elektroniske skjema:
  Portalen inneholder nå ca. 20 elektroniske skjema. Disse skjemaene er laget slik at de veileder søkeren gjennom søknadsprosessen, blant annet med veiledningstekst og linker til relevante informasjonskilder. Skjemaene inneholder også en rekke kontrollmekanismer som sikrer at skjemaet er tilstrekkelig utfylt før innsending.
   
  Det er ikke lenger å bruke skjemaene uten pålogging. Påloggede brukere får blant annet forhåndsutfylling av enkelte felt, mellomlagring av skjema, samt et personlig arkiv over innsendte skjema.   
 2. Tjenesteleverandør til minside.no:
  Portalen er koblet til den nasjonale innbyggerportalen minside.no. Brukere som logger inn i portalen ved hjelp av MinID (PIN-kodene på skattekortet), kan "hoppe" automatisk over til minside.no for tilgang på flere e-tjenester. På samme måte blir flere av våre skjema tilgjengelig på minside.no.
 3. altinn.no finner du elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap og mer til.
 4.   Innsyn i postlister

 
Personvern og sikkerhet:
Portalene er sikret med en rekke nettverksrelaterte tiltak. Bamble kommune har inngått databehandleravtale med portalleverandøren. Alle skjema er krypterte med sertifikater. Personopplysninger behandles konfidensielt, og videreformidles ikke til tredjepart. Se Personvernerklæringen.

Hjelp og støtte:
Kompetansesenteret Halen gård (Tlf. 35 96 53 23) yter bistand i forbindelse med brukerproblemer med portalen, herunder påloggingsproblemer, problemer med å søke på stillinger/fylle ut skjema osv.

Nyttige lenker som du finner på selvbetjeningsportalen

Abonnere på nyheter fra Bamble kommune til din e-post.

Søke barnehageplass - både kommunal plass og i privat barnehage.

Bytte fastlege (NAV).

Melde flytting (Folkeregisteret).

Melde adresseendring (Posten). 

Søke om pass (Politiet).

Søke om plass ved Bamble kulturskole.

Søke på ledige stillinger.

Skriv ut