Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Sentralbord: 35 96 50 00

Postadresse
Postboks 80, 3993 Langesund
Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund

Servicetorget hjelper deg
postmottak@bamble.kommune.no

BEREDSKAP

Arbeid

Bamble kommune lyser ut sine ledige stillinger i TA og Varden den 15.  hver måned. Mer informasjon de utlyste stillingene finner du også her.

NAV Telemark (tidligere kalt Aetat) yter tjenester for alle arbeidssøkende og for arbeidsgivere som søker medarbeidere.

Nav Bamble holder til på Stathelle, tlf: 55 55 33 33.

Det er også opprettet et Karrieresenter for Telemark i NAVs lokaler i Skien.

Ansvarlige myndigheter
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Direktoratet for Arbeidstilsynet

Skriv ut