Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Fastlege

Generelt

Beskrivelse

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til ennavngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter ogprioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge

Pris for Tjenesten

Du betaler egenandel.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten


Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

På http://helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/ kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Der kan du tilmelde deg fastlegen – dersom vedkommende har ledig plass på sin liste.
Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 810 59 500. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Dufår et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege.

MinFastlege

Mulighet til å klage

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Skriv ut