Åpent møte om Rønningsåsen pukkverk

8.9.2015 kl. 18:00 på Telemarksvingen

Med bakgrunn i varsel om oppstart av planarbeid for Rønningssåsen pukkverk innbys det til åpent møte den 8.9.2015 kl. 18.00. Møte vil bli avholdt på Telemarksvingen kafe i kjellerlokale.  

Sist oppdatert: 26. november 2015