Resultat av TV-aksjon

Bidraget fra Bamble kommune nærmet seg en kvart million. Se oversikten over rodene.

Stathelle 83188,50
Rugtvedt 22775,50
Herre 11874,50
Langesund     71199
Rønholt 20199
Sum 209236,50


Inklusive Bamble kommunes eget bidrag på kr. 35.000,-, overleverer kommunen totalt kr. 244.236,50.


BLI BØSSEBÆRER

Bamble kommune jakter flere som kan gå med bøsser førstkommende søndag. 18. oktober er TV-aksjonen, da trenger vi hjelp av så mange som mulig. Klikk deg inn på linken under og registrer deg.

BLI BØSSEBÆRER


OM TV-AKSJONEN
TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen.

Dato: 18. oktober 2015

Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt. Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.

Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Regnskogen er dessuten hjemmet til millioner av mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom når skogen raseres.

Hva skal pengene fra TV-aksjonen 2015 gå til?

Pengene fra årets TV-aksjon går til Regnskogfondets arbeid med å bevare regnskogen i nært samarbeid med menneskene som bor der. Sammen skal vi bevare et område som er større enn Norge og Danmark. Menneskene som lever i regnskogen er de som rammes hardest når regnskogen ødelegges. Samtidig er det disse menneskene som tar vare på regnskogen for oss alle – for klodens og vår felles framtid. Midlene fra årets TV-aksjon skal gi urfolk verktøy til å stå imot presset utenfra og til å kunne fortsette å leve et godt liv i regnskogen.

Vi trenger din hjelp til å være bøssebærer. Du registrer deg ved å gå inn på knappen under som heter Bli med. I tillegg finner du mye informasjon om Regnskogfondet på den nederste knappen.

For mer informasjon om aksjonen, både generell og diverse oppmøtetider og steder, om rutene eller andre spørsmål, ta kontakt med:

Servicetorget
Epost: postmottak@bamble.kommune.no
Tlf: 35 96 52 40

Eller start en CHAT

 

Bli med - Vi skal vokte regnskogen

Regnskogfondet