Bamble kommune går digitalt

Bamble kommune starter jobben i disse dager med å sende ut digital post til sine innbyggere.

Digipost

En offentlig fellesløsning for sikker digital post til innbyggere er en sentral byggekloss i utviklingen av digitale tjenester. Det er i Digitaliseringsrundskrivet 2014 gitt pålegg om at alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggere innen sommeren 2015 skal ha laget en plan for overgang til Difis løsning for digital post til innbyggere. Innen første kvartal 2016 skal løsningen være tatt i bruk. Øvrige statlige virksomheter og kommunesektoren kan også benytte løsningen, på de samme vilkårene. I Digitaliseringsrundskrivet av 26. august 2014 står det at Altinn skal «benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende», Dette omfatter også frivillige organisasjoner.

På bakgrunn av dette starter nå Bamble kommune å sende ut digital post til sine innbyggere. Dette skjer via KS SvarUt som er koblet opp mot Altinn, og etter hvert mot eboks og digipost. Foreløpig er det bare Altinn som fungerer, men dette er kun i oppstartfasen, vi informerer når dette endrer seg. Hva betyr det for deg som innbygger? Det kan du lese om her:

Hvordan fungerer Digital post?


Digital postkasse i e-Boks eller Digipost

Flere og flere offentlige virksomheter har tatt i bruk den fellesoffentlige løsningen for digital post. I løpet av 2016 skal alle statlige virksomheter ta denne i bruk, og målsetningen er at også kommunene skal bruke løsningen. Dersom du ønsker å digital post fra det offentlige ett sted må du opprette en digital postkasse hos enten e-Boks eller Digipost.  

Det er frivillig for deg å opprette, og du kan velge mellom to postkasser på samme måte som du kan velge mellom ulike banker og forsikringsselskap. Du velger den postkassen som passer best for deg. Postkassene er likestilte og stiller begge strenge krav til sikkerhet. Etter at du har valgt og opprettet digital postkasse, kan du, om du skulle ønske det, enkelt bytte mellom e-Boks og Digipost.  

Vanlig e-post er ikke en sikker meldingsform - alle innbyggere bør derfor ha en digital postkasse. Oppretter du digital postkasse hjelper du samtidig det offentlige å spare penger og miljø. Les mer om hvordan du oppretter digital postkasse på www.norge.no.

Kommunene har valgt å bruke KS SvarUt (AltInn), hvor du lett finner igjen post fra kommunen eller andre offentlige instanser. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport. Samtidig er du med å skåne miljøet.

Dersom du ikke leser posten din fra Bamble kommune innen 3 dager vil du få den tilsendt som vanlig i postkassen din. Du kan lese elektronisk post på PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon. For disse mobile enhetene trengs en app. Denne finner du i app-store og heter Digipost, helt gratis.

Du vil få raskere saksbehandling da du får posten nesten i samme øyeblikk som saksbehandler klikker på sendknappen. Dersom  du ønsker å reservere deg gjør du det her:

Reservering fra digital post 

Ved spørsmål ring oss på 35 96 52 40, eller send en epost til postmottak@bamble.kommune.no så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Sist oppdatert: 26. november 2015