Bamble legevakt går «LIVE» på nytt nødnett

Legevakta på Sundby går torsdag 22. oktober kl. 10.00 live med nytt nødnett.

NødnettNødnettet som går live vil ikke merkes av den enkelte innbygger i Bamble kommune. Nødnettet går digitalt og er en sikker kommunikasjonslinje mellom nødetatene. Det vil si at mennesker fra disse forskjellige nødetatene snakker med hverandre utenom de vanlige telefonlinjene. De har koblet seg opp mot datamaskiner og kommuniserer via headset, med hverandre. Telefonene som legevakta mottar, enten fra ambulansesentralen, politiet eller andre nødetater kommer derfor i prioritert rekkefølge, hvor den alvorligste hendelsen kommer først i køen.

Dette nødnettet har blitt et resultat av en 10 år gammel sak som ble vedtatt for lenge siden. De siste 3-4 årene har dette vært en prosjekteringssak det har vært jobbet intenst med for å få på plass. Bamble kommune og legevakta ønsker også å utvide dette nødnettet til andre soner og institusjoner i kommunen. Det er først og fremst viktig å ta i bruk dette nå, så får det andre komme siden.

For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Tore Hammersmark i Bamble kommune.