Bli med på å sette navn på veier og områder i Bamble!

Bamble kommune er med i et felles nasjonalt adresseprosjekt igangsatt av Kartverket. Hensikten er at alle kommuner i Norge skal erstatte matrikkeladresser med veiadresser

IllustrasjonskartMatrikkeladresse er en tallrekke sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og undernummer. Det har vært et sterkt ønske fra blant annet utrykningsetater at samtlige kommuner i Norge går over til bruk av adressenavn og ikke kun baserer seg på matrikkeladresser. Bruk av adressenavn vil ha flere positive virkninger, blant annet raskere responstid ved for eksempel utrykning. Målet er at innen utgangen av 2016 skal alle kommuner ha 100 % adressenavn. I Bamble kommune er det spesielt fritidsboliger som mangler adressenavn. I områder med veiadkomst til fritidsboliger, vil veien tildeles adressenavn. For områder uten veiforbindelse, som for eksempel øyer, vil det bli tildelt områdenavn.

Har du lyst til å foreslå adressenavn eller områdenavn, KLIKK HER  (Fristen er 31. oktober 2015)

Sist oppdatert: 26. november 2015