Datoer for vårens litteraturhusarrangement

Nytt av året er at Ordføreren vil være tilgjengelig på biblioteket en del torsdager

Ordfører Hallgeir KjeldalTorsdag 21. januar kl. 10.30-12.00:

Ordførerens hjørne
Møt ordfører Hallgeir Kjeldal og slå av en prat om det du er opptatt av.


Tirsdag 26. januar kl. 19.00:

Benjamindagen:  Antirasistisk markering
Appeller, åpen mikrofon. Servering av « Anas Verdenssuppe». Utlodning.
I samarbeid med Bamble Internasjonale forening


Torsdag 4. februar kl.10.30-12.00:

Ordførerens hjørne
Møt ordfører Hallgeir Kjeldal og slå av en prat om det du er opptatt av.


Tirsdag 9. februar kl. 18.00:

Skrivekurs
Kurs i hvordan en skriver faglige tekster. som for eksempel eksamen, oppgaver, og utredninger.

Et kurs for de som skal gå på eller allerede går på universitet eller høyskole, eller for andre interesserte som vil lære mer om vitenskapelige tekster.Våre erfaringer i universitets- og høgskolesektoren som fagansvarlige, veiledere, forelesere og sensorer ved eksamener vil vi gjerne at andre skal dra nytte av. Å skrive en god, faglig tekst innenfor samfunnsfagene handler i stor grad om praktiske ferdigheter. Ved å kjenne til noen av skrivegrepene, vil arbeid med skriveprosjekter bli enklere.

Foredragsholder : Maria R. Nilsen – statsviter og Line Markussen – sosiolog. Påmelding til biblioteket. Gratis


Torsdag 18. februar kl. 10.30-12.00:

Ordførerens hjørne
Møt ordfører Hallgeir Kjeldal og slå av en prat om det du er opptatt av.