Fornøyd med grunnskolepoengene

Utviklingstiltak som ble igangsatt for 4 år siden har ført frem.

For få dager siden kunne Bambleskolen stolt presentere sine grunnskolepoeng og læringsresultater.
Tallet er ikke mindre enn 40,0, hvilket er av veldig stor betydning til det arbeidet som har vært lagt
ned av ledere, lærere og skolekontor de siste 4-5 årene. Enhet for skole og barnehage motiverte til tiltak
for pedagogisk lederskap og læringsmiljø som skal fremme læring.

Bamble kommune gratulerer med flotte resultater.

Kakefeiring

Sist oppdatert: 26. november 2015