Hjemmetjenesten i Langesund og Stathelle flytter!

Langesund og Stathelle slås sammen til en sone

Reiduns vei 37Langesund og Stathelle soner slåes sammen til en sone fra mandag 2. november 2015. Kontorene vi har i dag flyttes til ny adresse i Reidunsvei 37 på Stathelle, Sundbyflata. De nye kontorene blir å finne i underetasjen. I tillegg når du oss på nytt tlf: 35 96 54 40.

Tjenestene vil være de samme, så brukerne vil ikke oppleve noen endring. Ved spørsmål, råd og veiledning i forhold til våre tjenester vil du fortsatt møte de samme menneskene.

Med vennlig hilsen

Hjemmetjenesten, Bamble øst

Sist oppdatert: 26. november 2015