Høring for rapport i undomsskolestrukturprosjektet 2015

Bamble kommune legger KS konsulents rapport fra Ungdomsskolestrukturprosjektet 2015 ut til høring i perioden 25.9.-6.11. 2015.

Se vedlagte Høringsbrev og Rapport.

Høringsbrev


Rapport

 

Rapport