Informasjonsmøte om nytt kystkultursenter

Informasjonsmøtet på torsdag var, fra arrangørenes ståsted, veldig vellykket. Mange mennesker dukket opp og viste stor entusiasme.

Møte om nytt kystkultursenterEt sted mellom 70 og 100 mennesker fant veien til Skougaards hus, og det var stor entusiasme blant publikum.

Kommunalsjef Kultur og oppvekst, Rolf Dehli, åpnet møtet med å fortelle litt om de formelle rammene rundt prosjektet og hvorfor kommunen hadde satt i gang arbeidet med nytt kystkultursenter. Deretter sang Langesund Mandssangsforening sin egenkomponerte sang om nytt kystkultursenter, som de selv betegnet som en «kampsang», og oppfordringen i sangen var også veldig klar; det er ingen tvil om at foreningen ønsker at Langesund skal få et slikt bygg.

Prosjektleder Kirsti Arvesen Nesheim orienterte om prosjektet, og hvilke mål og innhold prosjektet jobber med. Hennes budskap var at et slikt senter må være bærekraftig og føre til positive ringvirkninger. Det kom mange spørsmål fra salen, og temaet var tydelig engasjerende for tilhørerne. Losoldermann Geir Henning Eikeland orienterte om prosessen med lokalisering av Kystverkets funksjoner, og hvordan lostjenesten ser for seg framtida i nye lokaler på Smietangen.

Til slutt avsluttet Langesund Mandssangsforening med en hyllest til Langesund.