Kommunalsjef Skole og barnehage

Trond Gausnes er konstituert som kommunalsjef for skole og barnehage i inntil et år fra 1. januar 2016.

Trond Gausnes er i dag virksomhetsleder/rektor ved Grasmyr ungdomsskole. Gjennom sitt arbeid i skole, både som lærer og virksomhetsleder, har Trond Gausnes godt kjennskap til de oppgaver og prosjekter som er viktig for å utvikle Bamble-skolen til å bli en god oppvekst- og læringsarena fra barnehage til gjennomført grunnskole.

 

Trond Gausnes

 

 

Tore Marthinsen
Rådmann Bamble
Tlf. 35965043 / 91365043