Kommunalsjef Teknikk og Samfunnsutvikling

Leidulf Aakre er konstituert som kommunalsjef for Teknikk og Samfunnsutvikling i inntil ett år fra 1. januar 2016

Leidulf AakreLeidulf Aakre er i dag virksomhetsleder for Samfunnsutvikling. Gjennom sitt arbeid og erfaring har Leidulf Aakre godt kjennskap til oppgaver og prosjekter som er viktig for å utvikle Bamble til et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet.

Bamble kommune ønsker Leidulf lykke til i sin stilling.

Tore Marthinsen
Rådmann Bamble

Tlf. 35 96 50 43 / 913 65 043

Sist oppdatert: 09. desember 2015