Kunngjøringer 15.07.2015

Hovedrevisjon av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Lenes Ås.

 

  • Kunngjøring om vedtak - Hovedrevisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Bamble kommune
  • Kunngjøre vedtatt reguleringsplan - Lenes Ås - boligområde

 

Avisannonse i PDF

Sist oppdatert: 26. november 2015