Møtet i Landbruksnemnda 26.august utsettes

Vi har ingen saker til Landbruksnemnda pr dato.

I samråd med leder i Landbruksnemnda Hans Per Heistad og virksomhetsleder Aakre utsettes møtet til september/oktober

Sist oppdatert: 26. november 2015