Nominert til pris for tverrfaglig arbeid

Prosjektet «Fra bosatt til ansatt» er nominert til pris for tverrfaglig arbeid av EPSA2015

Åshild Tveraaen17. og 18. november drar representanter fra prosjektet «Fra bosatt til ansatt» til Maastricht i Nederland for å presentere prosjektet. Blant 299 søkere til årets pris er VIVA blant de nominerte. VIVA er virksomhet for innvandring, voksenopplæring og aktivisering. Åshild Tveraaen (bildet til høyre) som tidligere prosjektleder og en del av oppstartsgruppa får gleden av å presentere arbeidet som er blitt gjort, og som fremdeles gjøres i Bamble.

Prosjektet har som mål å få flyktninger ut i arbeid. Arbeidet er svært viktig for å lykkes med integreringen. Vårt tverrfaglige samarbeid handler om samkjøring av oppgaver mellom flyktningetjenesten, voksenopplæringen og NAV for å skreddersy gode individuelle løsninger for flyktningene i Bamble. Det kreves ulik kvalifisering til ulike yrker, og ved godt samarbeid vil flyktningene få opplæring slik at de er i stand til å bli selvhjulpne. Prosjektet krever samarbeid på tvers av faggrupper av oss, og økt engasjement, deltakelse og aktivitet av flyktningene.