Norge får en ny UNESCO-utmerkelse

Gea Norvegica Geopark har fått ny utmerkelse, sist gang var i 1972.

Kristin RangnesGea Norvegica Geopark i Telemark er en av to områder i Norge som fra 1.1.2016 kan bruke benevnelsen UNESCO Global Geopark. UNESCO har med dette vedtatt en ny utmerkelse, sist gang dette skjedde var i 1972.

Leder i Gea Norvegica Geopark, Kristin Rangnes (bildet til høyre) er meget fornøyd og stolt over den nye statusen. Dette er et resultat av flere års arbeid bland medlemslandene. Hele det geovitenskapelige feltet har blitt løftet gjennom det nye programmet. Rangnes representerte Gea Norvegica Geopark under generalkonferansen i Paris nylig.

Hva er en geopark lurer noen kanskje på? En global geopark jobber med kunnskapsspredning om vår geologiske naturarv, hvordan geologiske ressurser og prosesser alltid har hatt stor betydning for oss mennesker. Behovet for ressurser har ikke bare historisk, men også i nåtid og i framtid en stor betydning for samfunnsutvikling og miljø. Geologiske resurser er ikke bare mineraler og bergarter; eksempelvis er også landskap og jordsmonn deler av denne naturarven. Gjennom å tilrettelegge geologiske attraksjoner for et bredt publikum søker geoparkene å styrke lokal næringsutvikling gjennom bærekraftig turisme. Ivareta, forvalte, utdanne, positiv næringsutvikling er honnørord for globale geoparker.

Les hele pressemeldingen

Les mer her:

Global Network of National Geoparks

European Geoparks Network

UNESCO