Nytt miljøfyrtårn i kommunen

Carlsen Fritzøe Havna sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn

Før en virksomhet kan bli sertifisert, må kommunen hvor virksomheten er lokalisert ha fattet et politisk vedtak om å være med i Miljøfyrtårnordningen.

Kommunen som kjøper lisens forplikter seg til å legge til rette for Miljøfyrtårn-sertifisering og oppfølging i sin kommune iht vilkår for kommuner. Bamble kommune fattet i mars 2010 vedtak om «deltakelse i Miljøfyrtårnordningen og blir Miljøfyrtårnkommune». Bamble kommune gratulerer Carlsen Fritzøe Havna med sertifikatet og ser fram til at flere virksomheter i kommunen blir Miljøfyrtårn.

Bamble kommune gratulerer Carlsen Fritzøe Havna med sertifikatet.

Sist oppdatert: 26. november 2015