Pårørendekurs om avhengighet

Bamble kommune tilbyr kurs for pårørende høsten 2015.

Ungdom og rusVi ønsker å gi pårørende økt kunnskap og innsikt som kan være til hjelp. Gjennom kurset får du kunnskap om rus og avhengighet, samt innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for den avhengige, men like mye for deg som pårørende, for familie og venner.

Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Vi vektlegger åpenhet i trygge omgivelser, og fortrolige opplysninger vil forbli mellom deltakerne.

Målet med kurset er at du som pårørende skal få lære mer om avhengighet, få vite hvordan sykdommen kan påvirke deg, og at du skal få vite mer om støttetiltak og nettverk. Vi vil også snakke om kommunikasjon, grensesetting, lovverk og rettigheter.

Kurset arrangeres over fire kvelder fra 17.00– 19.00.

Alle fire kurskvelder holdes i oktober på datoene: 7., 14., 21. og 28.

KURSET ER GRATIS!

For mer informasjon og påmelding, kontakt rusomsorgen:
Gitte Westlund - tlf 948 10 554 - epost: gitte.westlund@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 26. november 2015