Rådmannens utfordringsnotat 2016-2019

Iht vedtatt prosess med utfordringsnotat og budsjett for 2016 – 2019, legges Utfordringsnotatet fram for politisk behandling.

Utfordringsnotatet reflekterer kommunens hovedutfordring om flere innbyggere og arbeidsplasser. Dette medfører økonomiske prioriteringer til dette arbeid, noe som medfører fortsatt behov for innsparinger og strukturelle tiltak,  og begrenset mulighet for å gjennomføre nye tiltak beskrevet av de enkelte kommunalområder (enheter). Det er forventning om at dette arbeid vil gi kommunen en framtidig vekst i innbyggertall og økt skatteinngang, noe som vil gjøre det mulig å bygge ut de kommunale tjenester ytterligere.

Dette kan uttrykkes som – «først så og deretter høste».

Se alle vedlegg her.

 

Rådmannens utfordringsnotat 2016-2019

Sist oppdatert: 26. november 2015