Samarbeid om kommunal øyeblikkelig hjelp

Dette samarbeidet gjelder for kommunene Bamble, Kragerø og Drangedal kommuner.

Øyeblikkelig hjelpKragerø og Drangedal kommuner skal starte sitt øyeblikkelig hjelp tilbud 1. oktober 2015. Av forskjellige årsaker blir oppstarten forsinket, og kommunene har henvendt seg til Bamble for å få hjelp til å dekke dette tilbudet. Det er enighet om at Bamble kommune i perioden 01.10.2015 – 31.12.2015 drifter 2 øyeblikkelig hjelp senger på Bamble helsehus (disse kommer i tillegg til Bambles egne senger).

For å kompensere redusert korttidstilbud i Bamble, disponerer Bamble kommune 2 senger ved Marienlyst sykehjem i Kragerø i samme periode. Dette betyr at noen av Bambles innbyggere vil få tilbud om korttidsplass ved Marienlyst sykehjem i Kragerø, i stedet for ved Bamble helsehus.

Sist oppdatert: 26. november 2015