Søknadspliktig med egen sandstrand

Du må ha tillatelse for å lage sandstrand. Påfylling av sand på egen eiendom vil i de fleste tilfeller være søknadspliktig.

SandstrandDet er ikke fritt frem å lage sin egen kunstige sandstrand eller fylle på sand i et område på sin egen eiendom. Etablering og vedlikehold av sandstrender kan i mange tilfeller ha negativ effekt på det biologiske mangfoldet og føre til innføring av fremmede arter. I tillegg kan tiltaket virke privatiserende for allmennheten, samt føre til forurensning. Mange gruntvannsområder er sentrale oppvekststeder for fisk, og bløtbunnsområder og ålegrassamfunn har svært stor biologisk produksjon og utgjør viktige marine økosystemer. Slike områder er også viktige næringsområder for sjøfugl. Hvor stor påvirkning påfylling av sand får for et område er avhengig av opprinnelige bunnforhold i området, mengde og type sand som fylles på, og hvordan bunnforholdene blir etter påfyllingen.

Denne teksten er hentet fra Fylkesmannens websider. For å lese resten, klikk på linken under.

Egen sandstrand

Sist oppdatert: 26. november 2015