TOPP 3 i EPSA-konkurranse for tverrfaglig arbeid

Prosjektet «Fra bosatt til ansatt» ble blant de 3 beste for tverrfaglig arbeid av EPSA2015

Gunn Rogn Hegge, Åshild Tveraaen og Stig Roar Hansen17. og 18. november dro  virksomhetsleder for VIVA  Stig Roar Hansen, representant for næringslivet, Gunn Rogn-Hegge og Åshild Tveraaen fra prosjektet «Fra bosatt til ansatt» til Maastricht i Nederland for å presentere prosjektet. Blant 299 søkere til årets pris var VIVA blant de nominerte. Åshild Tveraaen som tidligere prosjektleder og en del av oppstarts gruppa fikk gleden av å presentere arbeidet som er blitt gjort, og som fremdeles gjøres i Bamble.

Prosjektet har som mål å få flyktninger ut i arbeid. Arbeidet er svært viktig for å lykkes med integreringen. Vårt tverrfaglige samarbeid handler om samkjøring av oppgaver mellom flyktningetjenesten, voksenopplæringen og NAV for å skreddersy gode individuelle løsninger for flyktningene i Bamble. Det kreves ulik kvalifisering til ulike yrker, og ved godt samarbeid vil flyktningene få opplæring slik at de er i stand til å bli selvhjulpne. Prosjektet krever samarbeid på tvers av faggrupper av oss, og økt engasjement, deltakelse og aktivitet av flyktningene.

Dette er første gang at søknad fra Norge er blitt nominert til EPSA-prisen (European Public Sector Award)  som deles ut av EIPA (European Institute of Public Administration). Offentlig sektor blir med dette utfordret over hele Europa til å utvikle gode løsninger. EPSA-prisen deles ut hvert andre år, men er lite kjent i Norge.