Utredning om kommunereform

Utredning om kommunereformen i Grenland er ferdig

KommunereformPå forsommeren 2015 vedtok by- og kommunestyrene i Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan, Kragerø og Drangedal å utrede to alternativer for den framtidige kommunestrukturen i Grenland:

  • Et regionkommunealternativ med alle seks kommunene sammenslått
  • Et 0-alternativ med videreføring av dagens struktur med seks kommuner

Etter konkurranse ble utredningsoppgaven gitt til konsulentselskapet Agenda Kaupang.

Utredningen «Videreføring eller sammenslåing av kommunene i Grenland? Konsekvenser og muligheter» foreligger nå. Den er datert 14.12.15.


Utredningen finner du her


Videre behandling.
Utredningen vil bli lagt fram for de seks by- og kommunestyrene i Grenland til behandling i februar. Rådmennene vil i denne saken anbefale at utredningen legges ut til offentlig høring.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Morten Næss, tlf. 951 218 48.