Oppdatering 2 av værsituasjonen – «Petra»

Fredag 18.september ser det ut til at værsituasjonen «Petra» er over toppen i Telemark, men ikke i de nedre områder (Grenland).

Kongens dam

På Herre har kommunen sperret av i området ved Kongens Dam. Fotballbanen på Herre er også sperret av. 

Vi ber om at innbyggerne er varsomme i dette området og respekterer sperringene. Barn må IKKE oppholde seg i området!

Bamble kommune vil fortsatt opprettholde beredskapen og følge situasjonen tett (hele døgnet)

Kommunen deltar i beredskapsmøter med Fylkesmannen i Telemark og andre relevante beredskapsaktører.

I følge dagens prognoser skal nedbøren stoppe, men kommunen vil fortløpende vurdere dimensjoneringen av beredskapen.

Les mer oppdatert informasjon om været på Yr logo

Sist oppdatert: 26. november 2015