Bamble kulturskole i unikt utviklingsprosjekt

Bamble kommune blir med i unikt utviklingsprosjekt for kulturskolene

Bamble kulturskoleNordea og Norsk kulturskoleråd har siden 2011 samarbeidet om Nordea-prosjektet KUL-TUR, et unikt kompetanseutviklingsprosjekt. Prosjektet fokuserer på kulturskolenes formidling og fremføring av kunst og kultur i lokalsamfunnet. Samarbeidet er unikt i norsk sammenheng. Bamble kommune er nå valgt ut en av seks kommuner til å få delta i fra nyttår.

I tillegg til Bamble kulturskole skal Fredrikstad, Ski, Stord, Gloppen og Oppegård delta i prosjektet de neste to årene. 

Dette samarbeidsprosjektet gir Nordea mulighet til å bidra i tviklingen av kulturskolene. Samtidig får vi tilgang til flotte, unge talenter på arrangementer i vår regi i hele landet. Økt kompetanse på formidling i kulturskolene gir bedre kvalitet på det som fremføres hos oss – og på andre arenaer. På den måten er samarbeidet et inspirerende vinn-vinn-prosjekt for begge parter, sier Christian Stulen i Nordea Porsgrunn. 

Gjennom Nordea-prosjektet KUL-TUR samarbeider Nordea og Norsk kulturskoleråd om å gjøre kulturskolene mer synlige og bruke skolene og elevene som ressurser lokalt. Kulturskolene som har deltatt tidligere  melder om stort utbytte av prosjektet.

    "Å bli valgt ut blant så mange søkerkommuner er for oss i Bamble kulturskole svært gledelig" sier John Mikal guldager (rektor) "Vi ser frem til at vi i flere år fremover kan sarbeide ekstra med ulike fag knyttet til fremføring og formidling, slik at vi kan bli enda dyktigere på å skape gode opplevelser for utøvere og publikum"

 

Kulturskolebank og internasjonalt anerkjente mentorer
Prosjektet dreier seg i første omgang om arbeid med kulturproduksjoner lokalt i kommunene samt utvikling av verktøy og kompetanse som kan støtte dette. Det er utviklet et program for de ansatte, hvor de deltakende kommunene besøkes av kursholdere hvert semester. Det er også utviklet et nettsted med temaer og verktøy som skal støtte arbeidet:

www.kulturskolebanken.no

Samarbeidet inkluderer også et mentorprogram. Hensikten er å gi utvalgte talenter ekstra oppfølging av profilerte, profesjonelle kulturutøvere.

Sist oppdatert: 09. februar 2018