Brukerundersøkelse blant SFO foreldre

Enhet for skole og barnehage vil gjennomføre en brukerundersøkelse.

Verdens beste SFOEnhet for skole og barnehage vil gjennomføre en brukerundersøkelse blant foresatte som har barn i SFO. Undersøkelsen vil bli sendt ut pr. SMS fra onsdag 14. mars. Resultatene fra undersøkelsen vil brukes av enheten for en gjennomgang av innholdet i tilbudet og med fokus på hva vi kan bli bedre på.

Vi håper derfor  at foreldre/foresatte kan sette av litt tid på å svare, da vi er avhengig av tilbakemeldinger for å kunne bli bedre. Det  er formulert 9 spørsmål.

Undersøkelsen er anonym.