Eksemplarisk samhandling

Eksemplarisk samhandling mellom Bamble og Sykehuset Telemark.

Frisk Bris og STHFFor åtte år siden sa Ellen Søberg Holte ja til å  kurse diabetes-pasienter  for Frisk Bris  i Bamble.  Så ansatte  kommunen diabetessykepleier. Nå er  KOLS- og sårsykepleier på plass og samarbeidet med sykehuset utvidet til LMS-senteret og Arr-poliklinikken i Porsgrunn. – Dette er  samhandling som fungerer, sier Hege Holmern.

Samhandlingskonsulenten ser samarbeidet mellom Frisk Bris som er et rehabiliteringsintegrert senter i Bamble kommune og Sykehuset Telemark  som et eksempel på at samhandlingsreformen har virket i praksis:  Her har sykehuset først stilt opp med veiledning og kompetanseoverføring på KOLS og diabetes-feltet.

Kompetansen er overført
Over tid har kommunen tatt ansvar og  ansatt egne sykepleiere som  gjør at pasienter som før måtte til sykehuset for å få råd og veiledning, nå får det i egen kommune. – Dette er et konkret eksempel på at kompetanse som før bare fantes på sykehus-nivå, nå er overført til kommunen. Nå får KOLS-og diabetes-pasientene oppfølging der de bor slik samhandlingsreformen la opp til, konstaterer Holmern. Hun mener sykehuset er heldig som har mulighet for å samarbeide med Bamble kommune og Frisk Bris-senteret som hjelper mange til å komme seg i jobb eller på skole og til å mestre både psykiske og kroppslige utfordringer.

Eksemplarisk samarbeid.
– Vi har hatt  veldig godt samarbeid med Frisk Bris og Bamble kommune, sier seksjonsleder Rita Raastad. Henning Weider, lederen for  Frisk Bris, kvitterer med å vise til at det gode samarbeidet  med diabetespoliklinikken, nå er utvidet sykehusets Lærings- og mestringssenter, DPS-tilbudet i Bamble, flere Grenlandskommuner og Arr-poliklinikken. Gjennom kurs og oppfølging hjelper de ulike grupper til bedre livsmestring,  enten de ønsker å komme i jobb eller utdanning, eller sliter med  psykiske eller fysiske utfordringer.  Her har de oppnådd svært gode resultater. Men Frisk-Bris-lederen er helt tydelig på at det positive samarbeidet med spesialister på sykehuset, NAV og kommunene  også er en del av forklaringen på de gode resultatene.

Roser Bamble kommune
Også diabetessykepleier Ellen Søberg Holte roser samarbeidet med Bamble kommune nettopp når det gjelder evnen til å følge opp en del av de pasientene som får diabetes 2. Sykepleieren på diabetespoliklinikken i Skien har mye kunnskap om diabetes og gjennom flere år bidro hun med gode råd til aktivitetsgruppene i Bamble. Nå har kollegaen i Bamble overtatt det arbeidet, men de samarbeider fortsatt når det trengs, forsikrer Ellen Holte. Sånn sett har sykehuset og kommunen samarbeidet helt etter samhandlingsreformens intensjoner.

Frisk Bris legger vekt på at det er et meget godt samarbeid mellom helsehuset i Bamble kommune og Frisk Bris som har gjort dette mulig. Gjennom å bruke kompetanse på tvers av enhetene så oppnår man et bedre tjenestetilbud for innbyggerne.

Sist oppdatert: 21. mars 2018