Folkemøte om kraftledning Hellestveit - Herum

Ny Herum transformatorstasjon og kraftledning Hellestveit — Herum.  Høring av konsesjonssøknad og invitasjon til møte 14.februar 2018 kl. 19.00 på Rugtvedt klubbhus

NVE har mottatt søknad fra Skagerak Nett for en ny ca. 8 km lang 132 kV kraftledning fra Hellestveit til Herum, samt en ny transformatorstasjon på Herum ved siden av Statnetts Bamble transformatorstasjon. I tillegg er det søkt om å få bygge en ny ca. 400 meter lang permanent adkomstvei til Tråkfiell.

Invitasjon til offentlig møte

 

Traséalternativ

Sist oppdatert: 09. februar 2018