Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger i Bamble kommune

I forbindelse med overgang til ny bevillingsperiode, må alle bevillingshavere søke om fornyelse av sin bevilling


Varsel om fornyelse ble sendt til bevillingshavernes Brønnøysundregistrerte adresse i april.

Bevillingshavere må søke om fornyelse av bevillingen innen 30 juni 2016, etter dette utløper bevillingen og det må søkes om ny bevilling.

Skjenkebevilling - Søknadsskjema

Salgsbevilling – Søknadsskjema

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Cato I Andersen på e-post catoidar.andersen@bamble.kommune.no eller tlf. 35 96 52 46