Fosterhjem søkes

Bufetat trenger flere fosterhjem

Matpakkesmører søkesBufetat trenger flere fosterhjem, og helst i barnas nærmiljø. Det er ofte lettere for barna å flytte til noen de kjenner fra før. De kan kanskje slippe å bytte skole, de kan beholde vennene sine og fortsatt drive med det samme på fritida. 16. mars 2018 starter vi kurs i Bamble for deg eller dere som har lyst til å bli fosterhjem.  

Se hva barna søker etter her

Mer informasjon