Fv 353 Rugtvedt – Surtebogen «Gassveien»

Bamble kommune har som mål at «Gassveien», Fv 353 fra Rugtvedt til Surtebogen, kan bygges i forbindelse med utbyggingen av E18 fra Langangen til Rugtvedt

Oppstartsmøte "Gassveien"Før arbeidet kan settes i gang, må det gjennomføre et reguleringsarbeid, da nåværende reguleringsplan ble vedtatt i 2005 og således er mer enn 10 år gammel. Det er derfor positivt at Nye Veier AS ser seg i stand til å bidra til Bamble kommunes finansiering av reguleringsarbeidet.

Gassveien vil være et svært viktig regionalt prosjekt å få realisert for å tilrettelegge for ny næringsvirksomhet på Frier Vest. En forutsetning for et attraktivt næringsområde vil være en god infrastruktur, bla representert med et godt og trafikksikkert veisystem. Bamble kommune har i mange år arbeidet for å utvikle nye næringsområder på Frier Vest, bla ved å ta initiativet til å etablere selskapet Frier Vest AS.

Fram til ferdigstillelse og vedtak om ny reguleringsplan, vil Bamble kommune arbeide for at finansieringen av anleggsarbeidene kommer på plass.

Bildet: Oppstartsmøte med deltagelse fra Statens vegvesen, Telemark fylkeskommune, Nye Veier AS og Bamble kommune.

Sist oppdatert: 21. mars 2018