Influensavaksinering 2016

Vaksinen koster kr.150,-. Kontant betaling. Ta med nøyaktig beløp. På helsestasjonen er det mulig å betale med kort.

Vaksinering uten timebestilling etter følgende plan:

Dato:

Tidspunkt:

Sted:

 

 

 

Tirsdag 25.okt.

09.00-12.00

Falkåsen servicesenter, Stathelle             

Onsdag 26.okt.

09.00-11.00

Herre servicesenter

Onsdag 26.okt.

12.00-14.00

Vest-Bamble aldershjem

Fredag 28. okt.

08.30-11.30

Helsestasjonen, Rådhuset

Tirsdag 1.nov.

08.30-11.00

Helsestasjonen, Rådhuset

Onsdag 9. nov

13.30-15.00

Helsestasjonen, Rådhuset

Tirsdag 15. nov

08.30-11.00

Helsestasjonen, Rådhuset

 

 

 


Vaksinen koster kr.150,-. Kontant betaling. Ta med nøyaktig beløp.                                           

På helsestasjonen er det mulig å betale med kort.                                                          

Vaksinering utenom de oppsatte dagene kan skje på vaksinasjonskontoret med timeavtale.

Timebestilling på mail: vaksinasjonskontoret@bamble.kommune.no og telefon: 35965185. Telefontid tirsdager 10.00 - 11.00 og onsdag 13.00-15.00

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte. Dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Helsesøstertjenesten i Bamble