Influensavaksinering 2017

Vaksinering uten timebestilling.

Vaksinasjon (Foto: Folkehelseinstituttet))Stathelle servicecsenter / Falkåsen: Tirsdag 24.10. kl. 09:00 - 13:00
Herre servicesenter: Onsdag 25.10. kl. 09:00 - 11:00
Vest-Bamble aldershjem: Onsdag 25.10. kl. 12:00 - 14:00
Bamble helsestasjon: Fredag 27.10., tirsdag 31.10., onsdag 8.11. kl. 08:30 - 11:00 og tirsdag 14.11 kl. 13:30 - 15:00

Vaksinen koster 150 kr. Kort/kontant betaling

Vaksinering utenom de oppsatte dagene kan skje på vaksinasjonskontoret med timeavtale. Timebestilling på mail: vaksinasjonskontoret@bamble.kommune.no og telefon: 35965185. Telefontid tirsdager 10.00 - 11.00 og onsdag 13.00-15.00

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter.

Helsesøstertjenesten i Bamble

Sist oppdatert: 10. januar 2018