InfoDriftstilskudd 2018 – frist 1. april

OBS! Fra våren 2018 skal ikke idrettslag levere søknadsskjema fordi driftstilskudd nå fordeles etter medlemstall og anleggspoeng i samarbeid med Bamble idrettsråd. Dette er et tiltak for å effektivisere fordelingen av driftstilskudd og for å redusere arbeidsmengden for idrettslag.

Kulturforeninger og andre foreninger må fortsatt fylle ut søknadsskjema og sende inn søknad innen fristen.

Tid for å oppdatere foreningsregisteret!

Foreninger som søker tilskudd i 2018 må ha oppdatert sine opplysninger i foreningsregisteret innen 1. april 2018. De som fortsatt ikke har registrert seg, må gjøre det før de kan motta støtte.

Til foreningsregister

Øvrige firster og tilskuddsordninger

  • Arrangement og prosjekttilskudd

          Ingen søknadsfrist

  • Utstyr og Aktivitetstilskudd

          Ingen søknadsfrist

  • Etableringstilskudd

          Ingen søknadsfrist

  • Sesongleie av idretts- og kulturlokaler

          Søknadsfrist sesongleie: 1. mai

  • Kommunal delfinansiering av spillemiddelprosjekter

          Søknadsfrist: 1. mai

  • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning spillemidler

          Søknadsfrist: 1. mai

  • Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

          Søknadsfrist: 15. september

Søknadsskjema

Priser og stipender

Kulturkontoret minner om frist for nominasjon til Bamble kommunes priser og stipender som er 15. september 2018. Send gjerne inn forslag allerede nå til postmottak@bamble.kommune.no

Mer informasjon finner du på www.bamble.kommune.no