Nedtapping av Bakkevann, Teksttjenn og Skjærsjø

Fossing Storsmolt AS skal gjennomføre oppgraderinger av dammene

BakkevannFossing Storsmolt AS skal gjennomføre oppgraderinger av dammene for å tilfredsstille NVE sine krav til sikkerhet, minstevannføring og tilrettelegge for ål-vandring.

Bakkevann senkes 2m, Teksttjenn senkes 4m og Skjærsjø senkes 2,0m under topp dam.

Nedtapping under laveste reg. vannstand starter 06.02 og arbeidene vil vedvare ut mars måned. Oppfylling av magasinene skjer i forbindelse med snøsmeltingen.

Sist oppdatert: 09. februar 2018