Pårørendeundersøkelsen for 2017

Også i år vil vi i Pårørendealliansen gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende.

Pårørendealliansen logoOgså i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3127 pårørende. Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet vårt enda høyere både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! Vi håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen.

Vi stiller blant annet spørsmål om:

•       hva og hvor mye man gjør som pårørende

•       konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier

•       påvirkning på egen helse

•       ønske om forbedringer

•       hvor man finner informasjon eller råd

Rundt 800 tusen er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge. Helseminister Bent Høie lovet 13. november 2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag.

Lenke til uttalelsen

For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trenger vi kunnskap om hvordan pårørende har det. Kommunen er den viktigste arenaen hvor pårørende bor og lever derfor henvender vi oss til dere.

Lenke til undersøkelsen som tar 6 til 8 minutter å svare på:

Sist oppdatert: 21. mars 2018