Selger du tobakk?

Alle virksomheter som selger tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister

Helsedirektoratet logoDette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr.

Fristen for registrering er 31.12.2017.

Mer informasjon på helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 10. januar 2018