Intern opplæring på Servicetorget

Servicetorget på rådhuset i Bamble kommune skal ha intern opplæring og må derfor stenges i små perioder.

ServicetorgetBamble kommunes servicetorg er stengt for publikumshenvendelser på torsdager i oddetalsuker i tidsrommet 07:30-09:30. Ordningen gjøres gjeldende fra og med torsdag 18. januar. Sentralbordet er åpent for videreformidling av henvendelser på telefon 3596 5000.

Følgende datoer er satt av for 2018:

18.jan

26.apr

02.aug

25.okt

01.feb

24.mai

16.aug

08.nov

15.feb

07.jun

30.aug

22.nov

01.mar

21.jun

13.sep

06.des

15.mar

05.jul

27.sep

20.des

12.apr

19.jul

11.okt

 


Tiden skal benyttes til utvikling og pålagte oppgaver.

Sist oppdatert: 21. mars 2018