Tilrettelegging av tursti på Tangen Fort

Kommunen har fått midler for tilrettelegging

Tangen fortBamble kommune har søkt og fått innvilget midler fra fylkeskommunen til å tilrettelegge to stier på Tangen Fort for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den ene stien vi ønsker å tilrettelegge er den sørligste delen av hovedstien, ut mot det som var kommandoplass da militæret brukte området. Den andre stien går mot et utkikkspunkt i vest som gir god sikt over rognsfjorden.

 Arbeidet er planlagt i samarbeid med fylkesmannens miljøavdeling, og andre relevante aktører som ergoterapitjenesten, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og frivilligheten for å nevne noen. Det er en unik natur på Tangen Fort og stiene som skal tilrettelegges er nøye planlagt for å ivareta naturverninteresser på best mulig måte.

 Arbeidet vil starte opp til våren og vil kunne medføre noe mindre fremkommelighet i perioder i tiden frem mot sommeren. Vi håper på forståelse for dette, og ser frem til at Tangen Fort skal bli enda mer tilgjengelig for alle kommunens innbyggere!  

Sist oppdatert: 21. mars 2018