Vil bruke tidligere rusmisbrukere i behandlingen

Nå skal erfaringene til tidligere rusmisbrukere bli tatt mer på alvor.

På bildet: Alexander Egeland (Borgestadklinikken), Emil Sølyst (A-larm), Gitte Westlund (Bamble kommune) og Hege Holmern (Sykehuset Telemark). De har en unik kompetanse som vi må bli flinkere til å bruke, sier samhandlingskoordinator ved Sykehuset Telemark, Hege Holmern

Seks kommuner i Grenland går sammen med Sykehuset Telemark, Borgestadklinikken og brukerorganisasjonen A-larm for å bedre behandlingen til rusmisbrukere. Noe av det viktigste i dette prosjektet blir å ansette 12 likemenn.

-Disse likemennene vil være en viktig støtte for rusmisbrukere som ønsker å ta grep i eget liv – før, under og etter behandling. Likemennene vet hvordan det er å være rusmisbruker, og de har derfor en enestående forståelse og innsikt, sier Emil Sølyst i A-larm.

-For mange er det kanskje lettere å dele erfaringer, kunnskap og følelser med én som har vært i samme situasjon, sier leder for rusomsorgen i Bamble kommune, Gitte Westlund. Hun forteller at likemannsarbeidet vil vær et supplement til den ordinære helse- og omsorgstjenesten.

Kommunene har gjennom Grenlandsamarbeidet bevilget 500.000 kroner til dette samhandlingsprosjektet som er enestående i Norge, og nå skal det ansattes en prosjektleder for tre år.

-Dette viser at vi kan samarbeide om pasientens helsetjeneste, og vi gleder oss til å komme i gang, sier Hege Holmern

De 12 likemennene vil bli kvalitetssikret av A-larm, og de vil få tilbud om kurs, veiledning og annen oppfølging. Jobben som likemann vil være lønnet.

En forsker ved Høgskolen i Østfold vil trolig følge prosjektet tett, og det er et mål å dokumentere hvilken effekt likemannsarbeidet har på behandlingen.

På bildet fra venstre: Alexander Egeland (Borgestadklinikken), Emil Sølyst (A-larm), Gitte Westlund (Bamble kommune) og Hege Holmern (Sykehuset Telemark).