Arbeidsplassen vår: Langesund barneskole

Kommunens utsendte tok seg en tur til Langesund barneskole for en prat med Petter.

Rektor Petter Tørdal HaugenJeg ankom barneskolen i flott sommervær med barn i lek overalt i skolegården. Våren har kommet for fullt og det er kun få dager igjen til 17. mai. Skolen planlegger toget som går fra Langesund barneskole og vil ende opp i Wrightehaven via Krogshavn. Det er for tiden kjempestemning på skolen, fordi de gleder seg stort til nasjonaldagen. Hele skolen øver dagen før dagen, noe som er viktig for både store og små.

Langesund barneskole er en ren barneskole med klassetrinn fra 1. – 7. klasse. Skolen tar imot barn fra hele Langesund og består av 300 elever. Skolen har to klasser på hvert trinn med unntak av femte trinn, som har tre klasser. SFO består av barn fra 1. – 4. klasse, da barna er fra 6-10 år gamle.

Rektor på skolen heter Petter Tørdal Haugen (bildet) og er rektor på andre året. Det er fremdeles mye han ikke har lært enda på skolen, men sier han får mye hjelp av dyktige medarbeidere med daglige arbeidsoppgaver. Petter sier han så vidt rakk å hilse på alle sammen før han begynte, da han var ute i pappaperm samtidig. Han skryter av sin forgjenger som var en fantastisk leder og sørget for et bra arbeidsmiljø han fikk arve. Petter har gjort sitt ytterste for å følge opp i fotsporene og det virker som om de ansatte er fornøyd med arbeidsplassen sin.

Skolen består av 28 lærere, 9 assistenter, 1 barnevernspedagog, 1 inspektør og 1 SFO leder. Lærerne underviser i stort sett de fleste fag. Noen av assistentene er også direkte koblet på SFO, sammen med lederen.

Viktig for skolen
Petter forteller at det som er hjertebarnet til skolen, eller visjonen om du vil, er å lage det helhetlige mennesket med riktige ferdigheter for å møte livet. Ferdigheter og egenskaper ungene bør ha for å være delaktige og lage et varmt og godt samfunn. Skolen har vært en del av Respekt programmet, for å skaffe forutsigbarhet og trygghet for barna. Det er mye som skal måles i norsk skole, men vi må også ha øynene åpne for det som ikke så lett lar seg tallfeste.

Skolen ligger i fantastiske naturomgivelser, derfor er det viktig å være ute ved sjøen og i skog og mark i all slags vær. Ifølge den nye læreplanen som kommer i 2020, skal blant annet fokuset være på «bærekraftig utvikling». Derfor er gleden, respekten og nærheten til naturen viktige verdier som vi bør overføre til barna våre. Skolen er også opptatt av lesing og satser derfor på et ordentlig bibliotek som kjøper inn moderne litteratur. Til dette biblioteket har de en lærer som har fått bibliotekansvar og er formidler av litteratur. De jobber aktivt ut mot lærerne for å skape leseglede. De har også faste bibliotekbesøk til Bamble bibliotek og litteraturhus på Stathelle. Det er viktig for skolen å satse på praktisk-estetiske fag. Skolen har blant annet en lærer som har ansvar for skolekor. Skolekoret består av elever fra alle trinn. De øver stort sett i friminutt/storefri, og det engasjerer mange elever. Vi tror at betydningen av praktisk-estetiske fag kommer enda tydeligere fra i nye læreplaner. Elevundersøkelsen viser bra resultater og at barna trives på skolen. Vi har selvfølgelig ting vi også kan bli flinkere på, sier Petter, men sånn er det vel overalt.

Skolen sto ferdig bygget og klar til å ta i bruk i 1983 og Petter har vært i jobben som rektor i nærmere to år og stortrives. Han sier det var stillingen som rektor som dro ham til Langesund barneskole. Han synes Bamble er akkurat passe stor med mange fordeler, blant annet er det enklere å bli kjent med folk i mindre kommuner. Han fortsetter og sier at Bamble kommune er en veldig raus og inkluderende kommune, det er enkelt å ta telefoner til kollegaer andre steder i kommunen. Han kom fra jobben som inspektør på Mesterfjellet skole i Larvik.

Petter skryter av alle sammen han jobber med på skolen og sier alle gjør en meget bra innsats. Lærerne strekker seg gjerne den ekstra milen. Petter skryter også av at de har en veldig bra SFO som gjør mye forskjellige moro. Det er jo ofte slik at ungene gjerne ikke forteller så mye hva de gjort på SFO, men sier de har hatt det fint eller hatt det bra. De fleste kjenner seg igjen at barna ikke er de beste informantene vi har. Derfor er det riktig å fortelle at de gjør mye moro. Han skryter også av barna på skolen, veldig koselige og høflige barn, imøtekommende og snille tvers gjennom.

Rektor Petter sier det rett ut, jeg skulle ønske mine egne barn gikk på denne skolen, da hadde de fått oppleve mye bra læring, aktiviteter og mestring.

Takk for praten.