En solskinnshistorie fra Herre

Herre skole og frivilligheten på Herre oppleves som unik.

IntegreringVirksomhet for innvandring, voksenopplæring og aktivisering (VIVA) har den siste tiden samarbeidet med Herre skole, og skryter av skolen og opplever den som en egen solskinnshistorie.

Rektor ved skolen, Bente Thomassen, sier at grunnen til at skolen får skryt er frivilligheten, som på Herre er helt ekstraordinær.

Frivilligheten ligger alltid i forkant når familier flytter til Bamble, og sikrer at alle inkluderes på en god måte og blir tatt veldig godt vare på. Et eksempel på dette var når en ny familie skulle bosettes på Herre.

Frivilligheten gikk da sammen om å spleise på en fruktkurv, samtidig som de fikk oversatt et velkomstbrev på arabisk. Familien ble inkludert og ønsket velkommen, og barna ble godt integrert i skole, SFO, fotball, turn og korps.

Familien snakker veldig varmt om Herre og hvor godt det er for barna å vokse opp. Rektoren sier selv at befolkningen har et ønske om at flere familier bosetter seg på Herre. Skolen jobber også i forkant, og de sjekker opp samarbeidspartnerne når de hører om barn som skal integreres gjennom kommunens innføringstjeneste, Paletten, og skal gå på Herre skole.

Bente Thomassen nevner også samarbeidet de har med Secundus, bruktbutikken på Stathelle, hvor familier kan få en fotball- eller skipakke hvis det er behov til fritidsaktiviteter og skoleturer.

Herre skole har et kompetanseteam som både jobber internt og eksternt.  Internt jobber de med spesialpedagogiske oppgaver hvor de samarbeider med helsesøster, inspektør, sosiallærer, miljøterapeut, rektor og spesialpedagogisk koordinator. Spesialpedagogisk koordinator har full oversikt over elevene og hvilken behov de har.  Når sosiallærer og miljøterapeut får høre om elever som ikke har det bra, går de i gang umiddelbart for å få løst utfordringer på en god måte.

Herre skole får veiledning fra Paletten, og opplever at de har et godt samarbeid både med dem og VIVA om felles flyktningbarn.

Herre skole er en RESPEKT-skole, som betyr å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø ved å forebygge og redusere atferdsproblemer. De jobber mye med hvordan elevene er mot hverandre. De ansatte snakker med elevene før ting oppstår og blir større. Rektor har et mantra; «…lykkelige barn lærer best».

På Herre skole har flere elever fått i ansvar å være aktivitetsledere. Deres jobb er å hjelpe andre elever til å aktiviseres i friminuttene. I tillegg er 6. klasse faddere for de yngste barna, og hjelper dem inn i leken ved behov. Det å gi barna ansvar, øker empatien og lærer dem mye om at de rundt seg skal ha det bra. Gir du ungene tillit, tar de den. De færreste misbruker tilliten de får.

Ansatte på skolen er flinke på å rose elevene for gode handlinger. Det vokser elevene på, og de lærer å rose andre.

Foto: Monica Lindestad